Odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovací IV

Osoba na služebním místě vykonává tyto činnosti:

Zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění.

 • komplexní vyměřování daní včetně dodatečného vyměření daní a vyměření příslušenství daní
 • daň příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty.
 • vedení daňových řízení, jejichž cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady.

Požadujeme:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání;
 •  bezúhonnost, svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost,

Co Vám nabízíme:

 • místo výkonu: Brno-zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
 • stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
 • motivační ohodnocení- pružná pracovní doba
 • 25 dní dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • příspěvek na stravování
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP (např. na penzijní připojištění, stravování nebo Cafeterii)
 • rekreace ve vlastních rekreačních zařízeníchletní tábor pro děti zaměstnanců
 • víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
 • možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
 •  propracovaný vzdělávací program

Platové podmínky:

 • platový tarif v rozmezí od 21.710 Kč do 31.820 Kč podle délky započitatelné praxe a míry jejího zápočtu dle § 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
 • osobní příplatek po zapracování od 1.591 Kč do 4.773 Kč
 • zvláštní příplatek 2 150 Kč podle § 6 nařízení vlády č. 304/2014 Sb.
 • možnost výkonnostních a cílových odměn

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejne-informace/aktualne-vyhlasena-vyberova-rizeni/app/detail/9762174

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 12. 6. 2024, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00, Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (podatelna3000@fs.mfcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (qdhny4c).

Žádosti doručené po stanovené lhůtě budou z výběrového řízení vyřazeny.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 300418 – odborný referent/vrchní referent Oddělení vyměřovací IV Odbor vyměřovací Sekce ÚP Brno II.“.

Firma: Generální finanční ředitelství

Kontakt: Renáta Hanušová

Telefon: 542192821

Kód: 300418

Místo práce: Brno

Typ úvazku: hlavní pracovní poměrReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2024 KARIERA.CZ s.r.o.