Zkušební komisař – referent / zkušební komisařka – referentka

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nové kolegy či kolegyně na pozici zkušební komisař – referent / zkušební komisařka – referentkav odboru dopravněsprávních činností.

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BTL7MUQ%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BTL7MUQ/UD_vyberove-rizeni_DSC_zkusebni.komisar.referent_VR92-24-2.pdf

Jaká bude Vaše náplň práce

 • ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel
 • poradenství při zabezpečování výcviku a zkoušek řidičů
 • příprava na zkoušky z odborné způsobilosti uchazečů o řidičská oprávnění
 • příprava administrativních pomůcek (protokoly, testy)
 • provádění zkoušek z odborné způsobilosti v autoškolách
 • provádění zkoušky teoretické části a praktické jízdy

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • vzdělání VŠ bakalářské, VOŠ, nebo SŠ (více v oznámení o výběrovém řízení)
 • věk minimálně 25 let
 • 5 let držitelem/držitelkou řidičského oprávnění skupin vozidel alespoň B, C ke dni 1. 8. 2024
 • řidičská bezúhonnost, bez uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidlech v posledních pěti letech - uchazeč/ka ke své přihlášce připojí výpis z karty řidiče vydaný úřadem obce s rozšířenou působností
 • výborná schopnost praktického ovládání motorových vozidel
 • výborná znalost všech konstrukčních částí silničních vozidel
 • výborná znalost právních předpisů souvisejících s výkonem činnosti zkušebního komisaře (např. zákona o silničním provozu, zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákona o pozemních komunikacích, zákona o silniční dopravě, včetně prováděcích vyhlášek k jednotlivým zákonům)
 • znalost práce na PC (Word, Excel)
 • výborné vyjadřovací schopnosti

Výhodou

 • platný průkaz zkušebního komisaře
 • širší rozsah řidičského oprávnění (nad rámec požadovaného)
 • praxe v řízení motorových vozidel v pracovním poměru
 • znalost cizího jazyka
 • praxe v samosprávě nebo státní správě

Co Vám můžeme nabídnout

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 10, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 3. června 2024do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

logo

Firma: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kontakt: Jitka Steinbachová
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Telefon: 236 00 3235

Kód: VR 92/24/DSC/S

Místo práce: Praha

Typ úvazku: hlavní pracovní poměrReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2024 KARIERA.CZ s.r.o.