INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Všechny osobní údaje pečlivě chráníme.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost KARIERA.CZ s.r.o., IČ 27663833, DIČ CZ27663833,
se sídlem Masarykova 25, 60200 Brno
Kontakt: oou@kariera.cz

Účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pro účely plnění služby pracovního portálu, tj. zajištění kontaktu mezi zájemcem o práci a zaměstnavatelem příp. personální agenturou přes webové stránky www.kariera.cz a www.kariera.cz.

Uchazeč má možnost vytvořit životopis na www.kariera.cz., který je uložený výhradně pro osobní potřebu uchazeče. Uchazeč může tento životopis zařadit do databáze životopisů, která je přístupná registrovaným zaměstnavatelům a personálním agenturám. Uchazeč musí pro zařazení do databáze udělit aktivní souhlas. Životopis je možné kdykoliv upravit, odstranit z databáze životopisů, nebo úplně vymazat. Uchazeč si dále může zřídit osobní www stránku s životopisem (tzv. profil), který je zřízen také pouze na základě aktivního souhlasu uchazeče (uchazeč si volí www adresu a určuje, které údaje si přeje vystavit).

Zpracovávané údaje

Pro účely komunikace uchazeče se zaměstnavatelem, příp. personální agenturou, jsou v reakcích požadovány: jméno a příjmení a emailová adresa. V přiložených souborech (CV, motivační dopis, průvodní dopis) uvádí uchazeči další osobní údaje, které nejsou vyžadovány, jejich obsah je plně na uvážení uchazeče. Protože životopisy přikládané k reakcím, případně uložené v databázi či na profilu (osobní stránka uchazeče) nemají jednotný formát, nelze jednoznačně vyjmenovat, jaké osobní údaje jsou v nich obsaženy. Obvykle se jedná zejména o tyto údaje: telefon, datum narození, akademický titul, fotografie, vzdělání, praxe, certifikáty apod. Tyto osobní údaje poskytují uchazeči dobrovolně a na základě své vůle, nejsou z naší strany vyžadovány.

Osobní údaje firemních klientů

Firemními klienty jsou perspektivní klienti, zaměstnavatelé a personální agentury.
U firemních klientů evidujeme jméno, email a telefon, tyto údaje slouží pro komunikaci související s poskytováním služeb zákazníkovi společností KARIERA.CZ s.r.o., např. informace týkající se poskytování inzerce, zakládání a editace firemního účtu, řešení technických dotazů souvisejících s aplikací kariera.cz a kariera.cz, apod.

Cookies

Za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům využívají stránky KARIERA.CZ soubory cookie. Soubory cookie v žádném případě neslouží pro monitoring uživatelů.

Soubory cookie pomáhají zejména:

Jaké soubory cookie používáme:

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče uživatele. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí webového prohlížeče zákazníka odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Pokud bude mít prohlížeč uživatele použití cookies povoleno, bude KARIERA.CZ vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Práva subjektu údajů

 


Práce | Brigády | Moje.kariéra | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2024 KARIERA.CZ s.r.o.