Lékař/lékařka primář

Krajská zdravotní, a.s. přijme do pracovního poměru


Ředitel Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z.

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

primář

Otorinolaryngologického oddělení

Kvalifikační a osobní předpoklady uchazečů:

 • VŠ vzdělání – lékařská fakulta
 • praxe min. 10 let ve zdravotnictví
 • specializovaná způsobilost v oboru
 • licence k výkonu primáře
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti
 • manažerské dovednosti, počítačová gramotnost
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • řidičský průkaz skupiny B

Obsah přihlášky:

 • název pracovního místa a označení společnosti, v níž má být vedoucí pracovní místo vykonáváno
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče
 • udělení souhlasu společnosti Krajská zdravotní, a.s., aby za účelem výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytne
 • písemná rámcová koncepce útvaru (v rozsahu max. 5 stran formátu A4)

Doplňující informace:

 • předpokládaný nástup do funkce dle dohody
 • mzdové podmínky se řídí vnitřními organizačními normami společnosti

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v bezpečně zalepené obálce označené „VŘ - LT ORL - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 16.08.2024

na adresu:

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová

náměstek pro řízení lidských zdrojů

Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Informace o zpracování osobních údajů zájemců a uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na internetových stránkách www.kzcr.eu v sekci Ochrana osobních údajů.

Místo práce: Litoměřice

Typ úvazku: hlavní pracovní poměrReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2024 KARIERA.CZ s.r.o.